KUR'AN-I KERİM İNDEKS

105 – FîL SÛRESİ

Mekke’de nâzil olan bu sûre 5 âyettir. Sûre, adını ilk âyetinden almaktadır. Allah’ın dinine karşı çıkanların âkibetlerinin hüsran olduğunu, Kâbe’yi yıkmaya gelen Ashab-ı fil’in hüsranını misal vererek beyan buyurur.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1 – Rabbinin Ashab-ı fil’e ettiklerini görmedin mi?

2 – Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı?

3 – Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuşları salıverdi.

4 – Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı.

5 – Derken onları kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi.

Bu olay kesin mûcizelerdendir. Tabiatla izah edilemez. Nakil yönünden de kesindir. Zirâ Hz. Peygamber bu sureyi okuduğunda Mekkede 40 yıl önce olmuş bu olayı gören çok kimse vardı. Bunca aleyhtarlıklarına rağmen onu tenkid etmeye yeltenen kimse çıkmadı.