KUR'AN-I KERŻM ŻNDEKS

112 – İHLĀS SŪRESİ

Mekke’de nāzil olmuş olup 4 āyettir. İlk vahyedilen sūrelerden olan bu sūre, adını konusundan alır. Kur’ān’ın hülāsası ve halis tevhidi ortaya koyması ile ihlās adı verilmiştir. Bu sūre şirkin her ēeşidini pek özlü bir şekilde reddetmektedir.

Bismillāhirrahmānirrahīm.

1 – De ki: O, Allah’tır, gerēek İlahtır ve Birdir.

2 – Allah Samed’dir.

3 – Ne doğurdu, ne de doğuruldu. [6,101; 19,88-90; 21, 26-27]

4 – Ne de herhangi bir şey O’na denk oldu.