KUR'AN-I KERİM İNDEKS

114 – NÂS SÛRESİ

Mekke’de nâzil olmuş olup 6 âyettir. Adını, âyet sonlarında tekrarlanan ve insanlar mânasına gelen nâs kelimesinden almıştır. Bu, önceki Felak sûresinin devamı mahiyetinde olup, Yüce Rabbimizin himayesini celbeden duayı öğretmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1 – De ki: İnsanların Rabbine,

2 – İnsanların yegane Hükümdarına,

3 – İnsanların İlahına sığınırım:

4 – O sinsi şeytanın şerrinden

5 – O ki insanların kalplerine vesvese verir,

6 – O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da olur. [6,112]