KUR'AN-I KERŻM MEALŻ
Prof. Dr. Suat YILDIRIM

1 FATİHA SŪRESİ 2 BAKARA SŪRESŻ
[1-100] [101-200] [201-286]
3 ALİ İMRAN SŪRESİ
[1-100] [101-200]
4 NŻSA SŪRESŻ
[1-100] [101-176]
5 MAİDE SŪRESİ 6 ENAM SŪRESŻ
7 ARAF SŪRESİ
[1-100] [101-206]
8 ENFAL SŪRESŻ
9 TEVBE SŪRESİ 10 YUNUS SŪRESŻ
11 HUD SŪRESİ 12 YUSUF SŪRESŻ
13 RAD SŪRESİ 14 ŻBRAHŻM SŪRESŻ
15 HİCR SŪRESİ 16 NAHL SŪRESŻ
17 ISRA SŪRESİ 18 KEHF SŪRESŻ
19 MERYEM SŪRESİ 20 TAHA SŪRESŻ
21 ENBİYA SŪRESİ 22 HACC SŪRESŻ
23 MUMİNUN SŪRESİ 24 NUR SŪRESŻ
25 FURKAN SŪRESİ 26 SUARA SŪRESŻ
27 NEML SŪRESİ 28 KASAS SŪRESŻ
29 ANKEBUT SŪRESİ 30 RUM SŪRESŻ
31 LOKMAN SŪRESİ 32 SECDE SŪRESŻ
33 AHZAB SŪRESİ 34 SEBE SŪRESŻ
35 FATİR SŪRESİ 36 YASŻN SŪRESŻ
37 SAFFAT SŪRESİ 38 SAD SŪRESŻ
39 ZÜMER SŪRESİ 40 MUMŻN SŪRESŻ
41 FUSSİLET SŪRESİ 42 SURA SŪRESŻ
43 ZUHRUF SŪRESİ 44 DUHAN SŪRESŻ
45 CASİYE SŪRESİ 46 AHKAF SŪRESŻ
47 MUHAMMED SŪRESİ 48 FETŻH SŪRESŻ
49 HUCURAT SŪRESİ 50 KAF SŪRESŻ
51 ZARİYAT SŪRESİ 52 TUR SŪRESŻ
53 NECM SŪRESİ 54 KAMER SŪRESŻ
55 RAHMAN SŪRESİ 56 VAKŻA SŪRESŻ
57 HADİD SŪRESİ 58 MÜCADELE SŪRESŻ
59 HASR SŪRESİ 60 MUMTAHŻNE SŪRESŻ
61 SAFF SŪRESİ 62 CUMA SŪRESŻ
63 MUNAFİKUN SŪRESİ 64 TEGABUN SŪRESŻ
65 TALAK SŪRESİ 66 TAHRŻM SŪRESŻ
67 MÜLK SŪRESİ 68 KALEM SŪRESŻ
69 HAKKA SŪRESİ 70 MEARŻC SŪRESŻ
71 NUH SŪRESİ 72 CŻNN SŪRESŻ
73 MÜZZEMMİL SŪRESİ 74 MÜDDESSŻR SŪRESŻ
75 KIYAMET SŪRESİ 76 ŻNSAN SŪRESŻ
77 MURSELAD SŪRESİ 78 NEBE SŪRESŻ
79 NAZİAT SŪRESİ 80 ABESE SŪRESŻ
81 TEKVİR SŪRESİ 82 ŻNFŻTAR SŪRESŻ
83 MUTAFFİFİN SŪRESİ 84 ŻNSŻKAK SŪRESŻ
85 BURUC SŪRESİ 86 TARŻK SŪRESŻ
87 A'LA SŪRESİ 88 GASŻYE SŪRESŻ
89 FECR SŪRESİ 90 BELED SŪRESŻ
91 ŞEMS SŪRESİ 92 LEYL SŪRESŻ
93 DUHA SŪRESİ 94 ŻNŽŻRAH SŪRESŻ
95 TİN SŪRESİ 96 ALAK SŪRESŻ
97 KADİR SŪRESİ 98 BEYYŻNE SŪRESŻ
99 ZİLZAL SŪRESİ 100 ADŻYAT SŪRESŻ
101 KAARİA SŪRESİ 102 TEKASÜR SŪRESŻ
103 ASR SŪRESİ 104 HÜMEZE SŪRESŻ
105 FİL  SŪRESİ 106 KUREYŽ SŪRESŻ
107 MAUN SŪRESİ 108 KEVSER SŪRESŻ
109 KAFİRUN SŪRESİ 110 NASR SŪRESŻ
111 LEHEB SŪRESİ 112 ŻHLAS SŪRESŻ
113 FELAK SŪRESİ 114 NAS SŪRESŻ